Mahdolliset maailmat

Uusi kirja jossa puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä
Taideyliopiston julkaisu, Helsinki 2021
Toimittaneet: Sirke Pekkilä, Marja Rastas, Elina Laakso
Ulkoasu: Miika Nyyssönen, Pekka Niemi, Rhinoceros Oy
Kannen kuva: Miika Nyyssönen
Yli 200- sivuinen kirja on luettavissa PDF-muodossa tästä:
https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7269